Velkommen til Langeland på midten

Velkommen til Langeland, øen med de mange små havne, de bølgede bakker, de 15 bøller, de 15 møller og de 15 kirkesogne.

Tidligere sagde man, at Langeland rummer "15 møller, 15 -bøller og 15 kirkesogne"; antallet af sogne er i dag forøget til 17, men udsagnet rummer det centrale, at bebyggelsen ligger tæt, både de mange smålandsbyer og de spredtliggende gårde. Langeland er en grøn ø med 100% selvforsyning af el fra vindenergi. Langeland har en stor og spændende kulturarv fra de langelandske slotte og godser. Livet i vores havne med friskfanget fisk og lokalhistoriske fortællinger er en helt anden oplevelse, ligesom natur og de gamle oldtidsminder kan være med til at sætte livet i perspektiv.

Giv Langeland en chance, vi der bor her vil gerne dele det hele med endnu flere og gerne hele året rundt.

 

 

Hvad skal der nu ske i Spodsbjerg?

Spodsbjerg Badehotel er revet ned med henblik på et nyt projekt  - hvilket er endnu ikke offentliggjort.

Den ene fiskeudstyrsbutik og Brugsen er lukket, tilbage er Angelcentrum, grillbaren og bådudlejningen, pølsevognen samt fiskebutikken ”Kutterfisk”.

Pludselig ser Spodsbjerg anderledes lukket og forladt ud, men forude venter måske nye muligheder der kan opstå og åbne?

Det at en landsby mister sin sidste dagligvarebutik er jo ikke noget nyt, eller særlig bemærkelses værdigt, men fordi Spodsbjerg har et potentiale i ny bosætning og fiske- og turist mekka der strækker sig mod øst, tæt på både skov, strand og ud til Langelandsbæltet både i sol og blæst,
samt lige nu i med- som modgang.

__________________________________________________________

Købmand i Spodsbjerg" gruppen er opstået i kølvandet på Tullebølle Brugs beslutning om at nedlægge deres filial af Dag'li brugsen i Spodsbjerg.
Gruppens mål er på sigt, og gerne inden Påske 2021 atter at have en dagligvarebutik i Spodsbjerg.
Har du det lige som os, så tøv ikke med at melde dig ind i gruppen. Alle kan deltage med kommentarer og gode ideer.
På gruppens vegne Knud Erik Møller, Lars Kruse og Jens Pedersen

---------------

 
Lørdag 20. aug. 2022 skrev Spodsbjerg Købmandsgård <koebmandsgaarden.spodsbjerg@gmail.com>:
--
Så er tiden kommet, hvor vi skal bede om et bindende tilsagn om køb af anparter i Spodsbjerg Købmandsgård.
Der er underskrevet betinget købsaftale på Spodsbjergvej 327, og Spodsbjerg Købmandsgård ansøger derfor Landdistriktspuljen om et beløb til køb af bygningerne, her skal dokumenteres et tilsvarende beløb ved salg af anparter.
Derfor skal vi bede dig om at kontakte koebmandsgaarden.spodsbjerg@gmail.com senest 31. august 2022, hvis du vil tegne anpart i projektet.
Tidspunktet for indbetaling vil tilgå senere.
-
Med venlig hilsen
Initiativgruppen
Lars Kruse, Knud Erik Møller, Stiig Brink Larsen, Jens Pedersen

2022 Tegningsblanket 

 

 

Artikel fra Fyns Amts Avis,  Ole Grube olgr@faa.dk

Det er det her, vi havde håbet på og arbejdet hen imod, siger Lars Kruse.

Kæmpe opbakning til ny Spodsbjerg-butik: Tilsagn om 2.990.000 kroner på 14 dage.

Forsøget på igen at kunne tilbyde salg af frisk brød hver dag samt dagligvarer fra de gamle brugslokaler på Spodsbjergvej er rykket et stort skridt nærmere. Foto: Ole Grube

Spodsbjerggruppe har tilsagn om køb af 415 anparter og 16 ejerpantebreve og har nu kapital nok til at kunne søge 600.000 kroner i Landdistriktspuljen.

Spodsbjerg: Lokale borgere og sommerhusejere står nærmest i kø for at støtte den borgergruppe, der arbejder ihærdigt for at genåbne en dagligvarebutik i Spodsbjerg.

Efter at gruppen har indgået en betinget aftale om et køb af de tidligere brugslokaler på hovedgaden i Spodsbjerg, har man sat anparter og pantebreve til salg, og i løbet af blot to uger har man fået tilsagn om køb for 2.990.000 kroner.

Den støtte har nærmest blæst Lars Kruse fra købmandsgruppen omkuld.

- Det er jo et klart signal om, hvor stor opbakningen er til projektet, siger Lars Kruse, som understreger, at salget af både anparter og pantebreve fortsætter.

Første mål nået

Man havde sat fredag som første frist for salget af anparter med et mål om at nå 600.000 kroner. Det ville betyde, at man kunne søge yderligere 600.000 kroner i den nationale Landdistriktspulje inden ansøgningsfristen den 7. september. Fredag var der solgt 415 anparter á 2000 kroner og ad den vej skaffet en kapital på 830.000 kroner.

- Det er borgere i hele området omkring Spodsbjerg og også mange sommerhusejere, der har givet tilsagn om at købe anparter, fortæller Lars Kruse.

Projektet

En lokal borgergruppe stiftede i september 2020 selskabet Spodsbjerg Købmandsgård ApS og sælger anparter á 2000 kroner og ejerpantebreve á 135.000 kroner for at kunne købe de gamle brugslokaler på Spodsbjergvej 327.

Man har nu et tilsagn om salg af 415 anparter (værdi på 830.000 kroner) og 16 ejerpantebreve (værdi på 2.160.000 kroner).

Spodsbjerg Købmandsgård ApS skal alene købe og vedligeholde bygningen, men får ikke noget med driften af butikken at gøre. Det bliver en opgave for dagligvarekoncernen Dagrofa, der vil ansætte en selvstændig købmand til at drive butikken. Målet er at åbne inden 1. april 2023.

Bygningen på Spodsbjergvej 327 ejes af Tullebølle Brugsforening, og der er indgået en betinget købsaftale med en pris tæt på 2,7 millioner kroner.

Det er også både lokale borgere og sommerhusejere, der har givet tilsagn om at ville købe ejerpantebreve i den gamle brugsbygning, som også rummer et benzinanlæg og en nabobygning med en lejlighed. 16 borgere har afgivet et løfte om at ville købe hver et pant i bygningen til en værdi på 135.000 kroner. Det har sikret gruppen yderligere 2.160.000 kroner til genåbningen af en dagligvarebutik.

Fristen for salget af ejerpantebreve løber foreløbig frem til midten af september.

Det er jo et klart signal.

Gruppen har et budget på omkring fire millioner kroner, og får man 600.000 kroner fra Landdistriktspuljen, nærmer man sig målet.

- Det er det her, vi havde håbet på og arbejdet hen imod, og så er det dejligt, at man næsten når målet. Nu skal vi bare være så heldige, at vi også får et tilsagn om de 600.000 kroner fra Landdistriktspuljen, så ligger vi rigtig godt til, siger Lars Kruse.

Hvem kan hjælpe?

Han fortæller, at man også er ved at kridte banen op til at kunne søge de såkaldte LAG-midler, der støtter projekter, der skaber vækst og udvikling i landdistrikterne. Han efterlyser i den anledning personer, der har erfaring med at søge LAG-penge.

- Hvis vi får penge fra LAG, vil vi bruge dem til at rydde op bag bygningen, hvor nogle træskure skal væk, hvor vi vil lægge fliser og lave en lille terrasse med et café-område, fortæller Lars Kruse.

Daglig brugsen i Spodsbjerg blev tidligere drevet af Tullebølle Brugsforening, der lukkede forretningen i foråret 2020 efter en årrække med underskud. Lokale folk har siden forsøgt at genåbne en dagligvarebutik i området, og man sigtet nu efter en genåbning inden 1. april næste år.

 

Kom og vær med til at holde det lokale samvær vedlige: Plakat Julefest 2022

Sponsorer & nyttige adresser
Sponsorer Langeland Midt

Læs mere her >>>

Billed Gallerier
Galleri Langeland Midt

Læs mere her >>>

Læs mere hhhhhhhhhhhh >>>

Beboerhuset i Longelse
Beboerhuset Longelse Langel

Læs mere her >>>