Beboerhuset i Longelse

Beboerhuset blev i 1980 opført ved frivilliges arbejdsindsats med 500.000 kommunale kr. i tilskud.

Beboerhuset  ejes og drives af Longelse Sportsforening.

Hver sommer afholdes der loppemarked ved Beboerhuset og på Sportspladsen, til fordel for drift af beboerhuset.

Som noget helt NYT; afholdes loppemarkedet i 2017 på Sportspladsen og i Beboerhuset.  

Effekter  til loppemarkedet indsamles året rundt, ved kontakt til Sportsforeningen på tlf. 20473909 

Huset rummer  klubfaciliateter til sportsforeningen.

Tirsdagsklubben, der hører sammen med sportsforeningen, har hver 14. dag (i ulige uger) deres tirsdagsaktiviter om eftermiddagen. 
Sportsforeningen holder hver 14. dag i ulige uger, deres faste tirsdags bankospil i huset.

Efter at skolen er lukket, har lokalrådet de fælles jule- og fastelavnarrangementer i huset og øvrige arrangementer.

Udlejning af beboerhuset:

KLIK HER se udlejningskalender:

Huset kan lejes for kr. 1.800,- pr. døgn (over 2 dage) incl. slutrengøring.

Huset tilbyder borde/stole samt service/bestik til 80 personer.

 

Udlejning kan ske ved henvendelse til:

Mikael Petersen
Sdr.Landevej 10 A
5900  Rudkøbing
Tlf. 20 47 39 09
mail: msv_72@outlook.dk