Beboerhuset i Longelse

Beboerhuset blev i 1980 opført ved frivilliges arbejdsindsats med 500.000 kommunale kr. i tilskud.

Beboerhuset  ejes og drives af Longelse Sportsforening.

Hver sommer afholdes der loppemarked ved Beboerhuset og på Sportspladsen, til fordel for drift af beboerhuset.

Som noget helt NYT; afholdes loppemarkedet i 2017 på Sportspladsen og i Beboerhuset.  Reserver allerede NU datoen 18. juni 2017! 

Effekter  til loppemarkedet indsamles året rundt, ved kontakt til Sportsforeningen på tlf. 20473909 eller 23816856.

Huset rummer  klubfaciliateter til sportsforeningen.

Tirsdagsklubben, der hører sammen med sportsforeningen, har hver 14. dag (i ulige uger) deres tirsdagsaktiviter om eftermiddagen. 
Sportsforeningen holder hver 14. dag i ulige uger, deres faste tirsdags bankospil i huset.
Café-kassen afholder ligeledes deres støtte bankospil hver anden onsdag (i lige uger).
Efter at skolen er lukket, har lokalrådet de fælles jule- og fastelavnarrangementer i huset og øvrige arrangementer.

Udlejning af beboerhuset:

Huset kan lejes for kr. 1.500,- pr. døgn (over 2 dage) incl. slutrengøring.

Huset tilbyder borde/stole samt service/bestik til 80 personer.

 

 

 

Udlejningskalender 2019, kan ses her >>>

Udlejning kan ske ved henvendelse til:

Niels Petersen
Longelsevej 7, Longelse
5900  Rudkøbing
Tlf. 62 50 14 43 / mobil 23 81 68 56

 

This full lace wigs is EVERYTHING! I have had it for over a month now and it is still gorgeous, does not tangle hardly at all, is shiny, does shed, and is natural looking. I plucked the parting human hair extensions looks amazing. I have several wigs and this is the only one I wear in public without a hat on. I have paid over hair extensions uk had very little lustre, and was one giant waste of money. I have purchased multiple lace wigs both synthetic and real priced high and low and full lace wigs of them even come close to this one.