Longelse Sportsforening

Longelse Sportsforening har stærke rødder tilbage i generationerne. Foreningens stærke rødder gør sig gældende i den lokale opbakning, og forankringen i lokalsamfundet er med til at holde foreningen i gang.

Efter Longelse skole blev lukket, har Sportsforeningen dog oplevet en amputering, af visse af sine aktiviter bl.a. gymnastik og dans. Dette udelukkende på grund af lokale mangel.

Udendørs gør Sportsforeningen sig gældende på fodboldbanerne med SENIOR-hold og MICRO-putter.

Indendørs har Longelse Sportsforening, BADMINTON, på Ørstedsskolen og i Tullebøllehallen har Longelse Sportsforening hold i INDENDØRS-fodbold.

Petanque, har helt sin egen afdeling i Longelse Sportsforening, med petanquebane ved Longelse Beboerhus.

Longelse Sportsforening har også sin egen BANKO-klub, med BANKOSPIL, hver tirsdag i ulige uger året rundt (undtaget i sommermånederne). Til bankospillene mødes man i beboerhuset til en snak, en bankoaften og måske en kop kaffe i pausen, det sociale er livsnerven i lokalforankringen og sportsforeningen...
 - og der altid plads til flere, kom og vær med!

Formand:
Mikael Petersen
Sdr.Landevej 10 A
5900  Rudkøbing
Tlf.20 47 39 09

Kasserer:
Niels Petersen
Longelsevej 7, Longelse
5900  Rudkøbing
Tlf. 62 50 14 43 / mobil 23 81 68 56

Petanque:
Palle Hansen
Rævegade 9, Spodsbjerg
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 50 12 87

Seniorformand:
Morten Larsen
Pederstrupvej 7
5900 Rudkøbing
mobil 20 37 94 99

Ungdomsformand:
Martin Rasmussen
Skovhaven 11
5700 Svendborg
mobil 25 77 89 98

Longelse Klub og Beboerhus,
Longelsevej 10A, Longelse, Tlf. 62 50 20 17

 

Micro-put-træner:
Gitte Nielsen
Torpevej 30
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 50 14 70

Ungdomstræner:
Janick Ralbye
Møllergade 81C, 2.tv
5700 Svendborg
mobil 43 23 07 08

Badminton:
Niels Petersen
Longelsevej 7
5900Rudøbing
Tlf. 62 50 14 43

Indendørsfodbold-Seniorer:
Jens Hansen
Haverne 7
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 36 90

PetanQue:
Palle Hansen
Rævegade 9
5900Rudkøbing
Tlf. 6250 12 87

Bankoklub for bankospil - bankoholdet:
Mikael Petersen
Niels Petersen
Marianne Petersen
Margit Petersen
Anne Brandt
Karin Clausen

Longelse Sportsforening - Krolf:

Vi spiller KROLF ved Longelse Klub og Beboerhus, Longelsevej 10 A hver mandag fra kl.14 til kl.15.30.
Krolf gælder, i al sin enkelhed, om at få kuglen i hul på færrest mulige slag. Alle spillere er på banen samtidig. Først slår spiller 1 et slag, dernæst spiller 2,spiller 3 osv...
Kontaktpersoner:
Erik 23837733,
Jonna 24941653,
Arne 25776198
Helene 25774198.