Longelse Sportsforening

Longelse Sportsforening har stærke rødder tilbage i generationerne. Foreningens stærke rødder gør sig gældende i den lokale opbakning, og forankringen i lokalsamfundet er med til at holde foreningen i gang.

Efter Longelse skole blev lukket, har Sportsforeningen dog oplevet en amputering, af visse af sine aktiviteter bl.a. gymnastik og dans. Dette udelukkende på grund af lokale mangel.

Udendørs gør Sportsforeningen sig gældende på fodboldbanerne med Seniorhold og MICRO-putter.

Indendørs har Longelse Sportsforening i Tullebøllehallen hold i INDENDØRS-fodbold.

Petanque og Krolf, har hver helt sin egen afdeling i Longelse Sportsforening, med petanquebane og krolfbane ved Longelse Beboerhus.

Longelse Sportsforening har også sin egen BANKO-klub, med BANKOSPIL, hver tirsdag i ulige uger året rundt (undtaget i sommermånederne). Til bankospillene mødes man i beboerhuset til en snak, en bankoaften og måske en kop kaffe i pausen, det sociale er livsnerven i lokalforankringen og sportsforeningen...
 - og der altid plads til flere, kom og vær med!

Formand:
Mikael Petersen
Sdr. Landevej 10 A
5900  Rudkøbing
Tlf.20 47 39 09
mail: msv_72@outlook.dk

Kasserer:
Morten Larsen
Jægermarken 44, 2.tv.
5900 Rudkøbing
Tlf. 20 37 94 99
mail: mortenrlarsen@gmail.dk
Menigt medlem:
Helena Rasmussen
Torpevej 20
5900 Rudkøbing
Tlf. 25774198
mail: familien-rasmussen@outlook.dk
Pétanque:
Lukas Ralby
Torpevej 25
5900 Rudkøbing
Tlf. 53851545
mail: ltralby@gmail.com
Seniorformand:
Morten Larsen
Jægermarken 44, 2.tv.
5900 Rudkøbing
Tlf. 20 37 94 99
mail: mortenrlarsen@gmail.dk
Ungdomsformand:
Martin Rasmussen
Staboltvej 47
5700 Svendborg
mobil 25 77 89 98
mail: marasm1991@gmail.com

Indendørsfodbold-Seniorer:
Jens Hansen
Haverne 7
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 36 90, mobil 25151808

 

Bankoklub for bankospil - bankoholdet:

Mikael Petersen
Margit Petersen
Karin Clausen
Martin Rasmussen
Camilla Kjeldsen

 

Longelse Sportsforening - Krolf:

Vi spiller KROLF ved Longelse Klub og Beboerhus, Longelsevej 14 hver torsdag fra kl.14 til kl.16.
Krolf gælder, i al sin enkelhed, om at få kuglen i hul på færrest mulige slag. Alle spillere er på banen samtidig. Først slår spiller 1 et slag, dernæst spiller 2, spillere 3 osv...
Kontaktpersoner:
Helene 25774198. Formand
Erik 23837733,
Jonna 24941653,
Arne 25776198