Spodsbjerg Borgerforening

Foreningens formål:
Foreningens formål er, at fremme fællesskabet mellem byen og Spodsbjergs bosiddende borgere, at være talerør for disse, overfor offentlige myndigheder, og at fremme bysamfundets naturlige muligheder for turisme.

Foreningens historie:
Foreningen blev stiftet den 18. oktober 1914, og fungerede indtil 2. okt.1915, hvorefter den lå hen i krigsårene indtil 1921, hvor den var aktiv indtil 1939.

I 1946 genstartes foreningen på ny med børnemaskerade, herefter kommer nogle aktive år baller, juletræ, karneval og dilettantforestillinger og meget andet. I løbet af 60'erne taber foreningen sin aktivitet.

Den 25. januar 1976 genoplives Borgerforeningen på ny. Fra 1977 og de følgende mange år, blev foreningen kendt for sin Havnefest i Spodsbjerg, men desværre fulgte indtægterne ikke med omkostningerne, og Havnefesten i Spodsbjerg lå i dvale fra 1999 indtil 2007.

Igennem to årstider fulgte en lang række arrangementer gadefester, madkurv fester, torskespisninger, karneval og tøndeslagninger både for børn og voksne. Julearrangementer og juletræ og meget mere.

En særlig aktivitet igennem flere år var Spodsbjerg Revyen, hvor lokale kræfter stod på de skrå brædder, det blev da også til en deltagelse i Revyernes revy i Radio Fyn. Spodsbjerg afholdt bankospil på Hotellet i rigtig mange år, men en svigtende tilslutning har medført indstilling af denne aktivitet.

Spodsbjerg Borgerforening har også brugt sit "talerør" overfor offentlige myndigheder; en debat og følgende tilretning af hovedlandevejen, en flerårig aktiv deltagelse i Kommuneplanarbejdet, samarbejde med Kommunen, og ved årtusindskiftet en aktiv indsats for Spodsbjerg-områdets visioner og udvikling, dette resulterede i udarbejdelsen af et oplæg "Spodsbjerg lægger ud." og et vision oplæg i samarbejde med Land+.

----

Spodsbjerg Borgerforening deltager aktivt i Lokalråds-samarbejdet, hvor man nu i et større samarbejde, arrangerer karneval, tøndeslagning og julefester.

I 1994, indviede man byens flagallé, der strækker sig gennem hele byen, og rejses hvert år til særlige anledninger og altid på konfirmations-søndage, Mors’ dag og grundlovsdag.

Spodsbjerg Borgerforening har de senere år taget en ny tradition op, hvor børnene fremstiller påskeæg og samles om påskelege i påsken.

Ligesom juletraditionen holdes i hævd med tænding af juletræ og julebelysning.

Spodsbjerg Borgerforening arrangerer Sankthansfest ved det røde pakhus.

Spodsbjerg Borgerforening arrangerer Havnefesten i Spodsbjerg, ved fiskerihavnen - første weekend i juli.

Generalforsamling:
Foreningen afholder sin årlige generalforsamling i marts måned.

Udlejning af telte, borde og stole sker til foreningens medlemmer, samt opsætning af flagallé,
henvendelse til Lars Nielsen, Pederstrupvej 39, 5900 Rudkøbing, telefon 24437082

Se priser:

Er der nogle der har lyst til at give en hånd med opsætning af telte eller flagalle´ Kan i kontakte Susanne og Lars. 

Så laves der en liste, hvor der ringes rundt, når der er brug for hjælp.

Vi takker også Susanne og Lars, for jeres store arbejde.

Samt alle I, der frivilligt møder op, og hjælper til.

Alt hjælp modtages med tak

 

Bestyrelsen:
Formand: Kurt Madsen, Hugpiben 9, 5900 Rudkøbing tlf. 40162714, mail: kurt.madsen@5900.dk

Næstformand Lars Kruse, Klintevej 3, Spodsbjerg, 5900 Rudkøbing; tlf. 21249345, mail: lars.kruse@wilsontool.eu.com

Kasserer / økonomi: Aviaja Lyng Pedersen, Spodsbjergvej 214, Spodsbjerg, 5900 Rudkøbing, 

Øvrige bestyrelse:  Torben Skov Jensen, Longelsevej 25, Nr. Longelse, 5900 Rudkøbing; Tlf. 40154923, mail: torbensjensen@outlook.dk

Anette Zawada, Pederstrupvej 18, Spodsbjerg, 5900 Rudkøbing, tlf. 30330663

Christian Bohlen, Pederstrupvej, Spodsbjerg, 5900 Rudkøbing

Jeanne Nielsen, Spodsbjergvej 220, Spodsbjerg, 5900 Rudkøbing

Jonna Hansen, suppleant

Anna Elnegård suppliant

Thomas Rheinhardt, forenings revisor

Flagansvarlig & udlejning: Lars Nielsen, Pederstrupvej 39, 5900 Rudkøbing, tlf. 24437082

Generalforsamling afholdt 26. marts 2023

Referat af generalforsamlingen, se her: