Spodsbjerg Jagtforening

Formand:
Torben Skov Jensen Tlf.40154923 Mail: torbensjensen@outlook.dk

Næstformand og kasserer:
Johnny Sander Tlf. 23254269 Mail: vulcan@live.dk

Sekretær:
Hans Chr. Rasmussen Tlf. 20258997

Bestyrelsesmedlem:
Casper Rosholm
Somly Carlsen

Ordinær generalforsamling afholdt lørdag den 4. september 2021.

 

Slide1 (5)

 


Det stiftende møde:

Lørdag d. 26-02-2011 var der indkaldt tilmøde for at drøfte om der var behov for at lave en Jagtforening, vis primæreopgave var at samle Jægerne på Langeland og de eksisterende Jagtforeninger isamarbejdet om styrkelse af interesser for Jagt, Udsætning, Vildtpleje samtsamarbejdet men JKF og Danmarks Jægerforbund.

Torben Skov Jensen bød de 22 fremmødte personer velkommen, og startede med atfremhæve at det ikke var for at skade andre foreninger, men udelukkende var forat styrke samarbejdet med JKF. Efter denne korte start bød Torben velkommen tilHovedbestyrelsesmedlem Kaj Refslund. Denne gennemgik vigtigheden af at vi varsamlet for at styrke Jægernes interesser og samarbejdet med JKF, hvisforsamlingen ikke var enig i dette mente Kaj ikke der var grundlag for en nyforening. Der blev fra de fremmødte givet tilslutning til at det var derfor manvar samlet.

Det var før generalforsamlingens startdiskuteret hvad den nye forening skulle hede her foreslog Torben, Spodsbjergland og strand Jagtforening, Flemming foreslog Langelands Jagtforening.Sidstnævnte blev med stort flertal vedtaget.

Herefter Blev Kaj Refslund valgt somdirigent, og den egentlige stiftende generalforsamling kunne begynde. Der blevnu valgt 2 stemmetællere nemlig Hans Ole Pedersen og Ruben W. Nielsen. Hereftervar der forslag til bestyrelsesmedlemmer og her blev følgende foreslået, TorbenSkov Jensen, Flemming L. Sørensen, Søren Henriksen, Lars Kamp, Hans Chr.Rasmussen, Jonny Sander. Da der nu var foreslået flere en de 5 som skal brugesblev det foreslået at den der fik færrest stemmer, automatisk var suppleant: mangik nu til afstemning, og suppleanten blev Lars Kamp. Herefter gik man til valgaf revisor, og her blev kun foreslået 2 personer nemlig de 2 stemmetællere,disse blev valgt. Suppleant til Revisor blev Poul Arne Nielsen.

Nu var der Sandwich og en tår at drikke,medens der blev spist gik den valgte bestyrelse i et andet rum og gik tilkonstituering, her blev Torben Skov Jensen valgt til formand Jonny Sander næstformand Flemming Sørensen Kasserer, Hans Chr. Rasmussen sekretær og SørenHenriksen bestyrelsesmedlem.