Spodsbjerg Jagtforening

Formand:
Torben Skov Jensen Tlf.40154923 Mail: torbensjensen@outlook.dk

Næstformand og kasserer:
Johnny Sander Tlf. 23254269 Mail: vulcan@live.dk

Sekretær:
Hans Chr. Rasmussen Tlf. 20258997

Bestyrelsesmedlem:
Casper Rosholm
Somly Carlsen

Ordinær generalforsamling afholdt lørdag den 9. marts 2019.


Det stiftende møde:

Lørdag d. 26-02-2011 var der indkaldt tilmøde for at drøfte om der var behov for at lave en Jagtforening, vis primæreopgave var at samle Jægerne på Langeland og de eksisterende Jagtforeninger isamarbejdet om styrkelse af interesser for Jagt, Udsætning, Vildtpleje samtsamarbejdet men JKF og Danmarks Jægerforbund.

Torben Skov Jensen bød de 22 fremmødte personer velkommen, og startede med atfremhæve at det ikke var for at skade andre foreninger, men udelukkende var forat styrke samarbejdet med JKF. Efter denne korte start bød Torben velkommen tilHovedbestyrelsesmedlem Kaj Refslund. Denne gennemgik vigtigheden af at vi varsamlet for at styrke Jægernes interesser og samarbejdet med JKF, hvisforsamlingen ikke var enig i dette mente Kaj ikke der var grundlag for en nyforening. Der blev fra de fremmødte givet tilslutning til at det var derfor manvar samlet.

Det var før generalforsamlingens startdiskuteret hvad den nye forening skulle hede her foreslog Torben, Spodsbjergland og strand Jagtforening, Flemming foreslog Langelands Jagtforening.Sidstnævnte blev med stort flertal vedtaget.

Herefter Blev Kaj Refslund valgt somdirigent, og den egentlige stiftende generalforsamling kunne begynde. Der blevnu valgt 2 stemmetællere nemlig Hans Ole Pedersen og Ruben W. Nielsen. Hereftervar der forslag til bestyrelsesmedlemmer og her blev følgende foreslået, TorbenSkov Jensen, Flemming L. Sørensen, Søren Henriksen, Lars Kamp, Hans Chr.Rasmussen, Jonny Sander. Da der nu var foreslået flere en de 5 som skal brugesblev det foreslået at den der fik færrest stemmer, automatisk var suppleant: mangik nu til afstemning, og suppleanten blev Lars Kamp. Herefter gik man til valgaf revisor, og her blev kun foreslået 2 personer nemlig de 2 stemmetællere,disse blev valgt. Suppleant til Revisor blev Poul Arne Nielsen.

Nu var der Sandwich og en tår at drikke,medens der blev spist gik den valgte bestyrelse i et andet rum og gik tilkonstituering, her blev Torben Skov Jensen valgt til formand Jonny Sandernæstformand Flemming Sørensen Kasserer, Hans Chr. Rasmussen sekretær og SørenHenriksen bestyrelsesmedlem.

This full lace wigs is EVERYTHING! I have had it for over a month now and it is still gorgeous, does not tangle hardly at all, is shiny, does shed, and is natural looking. I plucked the parting human hair extensions looks amazing. I have several wigs and this is the only one I wear in public without a hat on. I have paid over hair extensions uk had very little lustre, and was one giant waste of money. I have purchased multiple lace wigs both synthetic and real priced high and low and full lace wigs of them even come close to this one.