Skoler Generelt

Vi henviser til skoler på Langeland:

Ørstedskolen m.fl.

Vi har ved skoleårets start 2011 fået "Danmarks mest moderne skole" Ørstedskolen, der betjener alle børn fra og med 0-klasse og opefter, ligesom SFO'en er placeret her.

På Skrøbelev skole er der indrettet et flexhus for børn med særlige behov, og huset fungerer som en heldagsskole.

 

Friskoler

Kassebølle friskole, er desuden et andet tilbud på midtlangeland. På Kassebølle friskole tilbydes der klasser fra 0 til og 9 klasse.

 

Efterskoler

På midtlangeland findes nedenstående efterskoler:

Langelands Efterskole

Musikefterskolen i Humble

Magleby Fri- og Efterskole