Fuglsbølle kirke

www.fuglsboellekirke.dk

Fuglsbølle kirke - Herslevvejen 20, Fuglsbølle, 5900 Rudkøbing
Kirkens åbningstider:  dagligt kl. 08.00 - 17.00

Sognet:
Fuglsbølle sogn er et af Langelands mindste. Det består af en smal strimmel, der går ud til havet såvel på østkysten, som vestkysten. Hovedlandsbyen er Fuglsbølle, dertil kommer Snaremose, Fuglsbølle Strand, Vesterby og Vesterby Mark, Statene samt lidt spredt bebyggelse af huse og gårde. Sognet har en enkelt institution "Lilleskolen" på Vesterby Mark.
Der er 231 beboere i Fuglsbølle sogn.

Kirken:
Kirken som ligger tæt på landsbyen er bygget i middelalderen og har et romansk skib og et sengotisk langhuskor. Prædikestolen, som vel nok er kirkens største klenodie er i bruskbarok og udført af Lorenz Jørgensen i 1644. Prædikestolen som oprindelig har stået i Tranekær kirke bærer bl.a. Chr. IV's navnetræk. Orglet er fra 1991 og er bygget af Bruno Christensen, Terkelsbøl.

Sognepræsten:
Marianne Ring, Longelsevej 5, Nr.Longelse, 5900 Rudkøbing, tlf. 62501069,
mail. malr@km.dk


Træffes efter aftale.

 

Menighedsrådet - adresser mv.

Menighedsrådsformand og kontaktperson i delt stilling

Karl Kristian Rasmussen, Spodsbjergvej 195, 5900 Rudkøbing

tlf.:  51362574, mail: karas@km.dk

 

Menighedsrådets valgte kasserer, 

Heidi Hvidsten, Spodsbjergvej 197, 5900 Rudkøbing

tlf.: 21644664,  mail: heidi.hvidsten@hotmail.com

 

Næstformand, underskriftsberettiget, medlem af kirke- og kirkegårdsudvalg, medlem af aktivitetsudvalget, repræsentant i Lokalrådet

Susana Christensen,Longelsevej 73 5900 Rudkøbing

tlf.: 65904443  / 28350779,   mail: shaugaard@hotmail.com

 

Kontaktperson i delt stilling, Formand kirke- og kirkegårdsudvalg,  medlem af præstegårdsudvalget,  medlem af valgbestyrelsen

Nanna Borg Oldenbjerg, Skovsbovej 14, 5900 Rudkøbing

tlf. 61201006,   mail: nanna@oldenbjerg.com

 

Kirkeværge og medlem af aktivitetsudvalget

Klaus Egeberg, Spodsbjergvej 164 5900 Rudkøbing

tlf.: 21628110,   mail: klausegeberg@gmail.com

 

 

Formand for præstegårdsudvalget, Formand for valgbestyrelsen

Hans Erik Jensen, Vindrosen 9, 5900 Rudkøbing

tlf.: 62514295 / 61382253,   mail: vindrosen@kabelmail.dk

 

Medlem af præstegårdsudvalget, valgbestyrelsen

Erik Rasmussen, Longelsevej 4, Nr. Longelse, 5900 Rudkøbing

tlf. 23837733,   mail: ingeogerik48@gmail.com

 

Regnskabsfører

Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble

tlf.: 62561035/51331035,   mail: doka@christoffersen.mail.dk

 

Medarbejderrepræsentant og menighedsrådets sekretær

Charlotte Kihri Carstensen, Humblevej 24, 5900 Rudkøbing

Tlf.: 21 74 89 25  /  26 25 06 03,   mail: ckic@km.dk

 

 

Kirkebetjeningen:
Graver:
Jeffrey Raymond , Skovsbovej 20, 5900 Rudkøbing, tlf. 62502535/29420305

Gravermedhjælper: Jens B. Nørgård, Fuglsbølle Skovvej 13, 5900 Rudkøbing, tlf. 30524808 / 35110490

Kirketjener:
Charlotte Kihri Carstesen, Humblevej 24, 5900 Rudkøbing Tlf.: 21 74 89 25  /  26 25 06 03 mail: ckic@km.dk


Organist:
Lone Nordal, Skebjergvej 18, 5953 Tranekær, tlf. 62502061

Kirkesanger:
Flemming Neperus, Nørrebro 79, 5900 Rudkøbing, tlf. 62515265/26994944

This full lace wigs is EVERYTHING! I have had it for over a month now and it is still gorgeous, does not tangle hardly at all, is shiny, does shed, and is natural looking. I plucked the parting human hair extensions looks amazing. I have several wigs and this is the only one I wear in public without a hat on. I have paid over hair extensions uk had very little lustre, and was one giant waste of money. I have purchased multiple lace wigs both synthetic and real priced high and low and full lace wigs of them even come close to this one.