Fuglsbølle kirke

www.midtogsydlangelandspastorater.dk,

Fuglsbølle kirke - Herslevvejen 20, Fuglsbølle, 5900 Rudkøbing
Kirkens åbningstider:  dagligt kl. 08.00 - 17.00

Sognet:
Fuglsbølle sogn er et af Langelands mindste. Det består af en smal strimmel, der går ud til havet såvel på østkysten, som vestkysten. Hovedlandsbyen er Fuglsbølle, dertil kommer Snaremose, Fuglsbølle Strand, Vesterby og Vesterby Mark, Statene samt lidt spredt bebyggelse af huse og gårde. Sognet har en enkelt institution "Lilleskolen" på Vesterby Mark.
Der er 231 beboere i Fuglsbølle sogn.

Kirken:
Kirken som ligger tæt på landsbyen er bygget i middelalderen og har et romansk skib og et sengotisk langhuskor. Prædikestolen, som vel nok er kirkens største klenodie er i bruskbarok og udført af Lorenz Jørgensen i 1644. Prædikestolen som oprindelig har stået i Tranekær kirke bærer bl.a. Chr. IV's navnetræk. Orglet er fra 1991 og er bygget af Bruno Christensen, Terkelsbøl.

Sognepræsten:
Ann Kristine Højstrup, Longelsevej 5, Nr.Longelse, 5900 Rudkøbing, tlf. 62501069, mobil 51501069
mail. ankh@km.dk


Præst træffes efter aftale.

 

Menighedsrådet - adresser mv.

Menighedsrådsformand 
Karl Kristian Rasmussen, Godthåbsvænget 1, 5900 Rudkøbing
tlf.:  51 36 25 74
mail: karl.kristian@mail.dk
Menighedsrådets kasserer, underskriftsberettigede, kontaktperson i delt stilling og medlem af valgbestyrelsen
Hanne D. Andersen
tlf.: 40 29 20 19
mail: hannedortheandersen@gmail.com
Kontaktperson i delt stilling 
Ann Kirstine Højstrup
tlf.: 51 50 10 69
mail: ANKH@km.dk
Medlem af præstegårdsudvalg og aktivitetsudvalg
Kennet Petersen tlf.: 30 69 58 69 
rudkoebingmurerforretning@mail.dk
Medlem af kirkegårdsudvalg og aktivitetsudvalg
Merete Kruse
tlf.: 24 62 04 16
krusemerete@gmail.com
Kirkeværge, formand for præstegårdsudvalg og valgbestyrelsen
Klaus Egeberg, Spodsbjergvej 164, 5900 Rudkøbing
tlf.: 21 62 81 10
Formand for præstegårdsudvalg, medlem i valgbestyrelsen. Med i Lokalrådet
Erik Rasmussen, Longelsevej 4, Nr. Longelse, 5900 Rudkøbing
tlf. 23 83 77 33
mail: ingeogerik48@gmail.com
Medlem
Vibeke Bak Møller, Spodsbjergvej 212, 5900 Rudkøbing
tlf.: 51 50 09 43
Regnskabsfører
Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble
tlf.: 62 56 10 35 / 51 33 10 35
mail: doka@christoffersen.mail.dk 

Byggeudvalg Karl Kristian Rasmussen Godthåbsvænget 1 5900 Rudkøbing tlf.51362574 Mail.karl.kristian@mail.dk

Erik Rasmussen Longelsevej 4 5900 Rudkøbing tlf. 23837733 Mail. Ingeogerik48@gmail.com

Klaus Egeberg Spodsbjergvej 164 5900 Rudkøbing tlf. 21628110 Mail. klausegeberg@gmail.com

 Bygningskyndige Longelse kirke & præstegård H&M Larsen Tømmer Schnorsvej 47 5900 Rudkøbing tlf. 62512605 V/Peter Arne Petersen tlf. 23413638

Fuglsbølle & Skrøbelev kirker Murer Alf Jensen Ellehaven 16 5900 Rudkøbing tlf. 62514812 v/ Brian Christensen tlf. 20148983

Graver Jeffrey Raymond Skovsbovej 20 tlf.29420305 Mail. Raymond-hovmand@mail.dk

Jens Nørgaard Fuglsbølle Skovvej 13. Tlf. 30524808 Mail

Kirketjener Christina Olsen Spodsbjergvej 239 tlf. 21748925