Fuglsbølle kirke

www.fuglsboellekirke.dk

Fuglsbølle kirke - Herslevvejen 20, Fuglsbølle, 5900 Rudkøbing
Kirkens åbningstider:  dagligt kl. 08.00 - 17.00

Sognet:
Fuglsbølle sogn er et af Langelands mindste. Det består af en smal strimmel, der går ud til havet såvel på østkysten, som vestkysten. Hovedlandsbyen er Fuglsbølle, dertil kommer Snaremose, Fuglsbølle Strand, Vesterby og Vesterby Mark, Statene samt lidt spredt bebyggelse af huse og gårde. Sognet har en enkelt institution "Lilleskolen" på Vesterby Mark.
Der er 231 beboere i Fuglsbølle sogn.

Kirken:
Kirken som ligger tæt på landsbyen er bygget i middelalderen og har et romansk skib og et sengotisk langhuskor. Prædikestolen, som vel nok er kirkens største klenodie er i bruskbarok og udført af Lorenz Jørgensen i 1644. Prædikestolen som oprindelig har stået i Tranekær kirke bærer bl.a. Chr. IV's navnetræk. Orglet er fra 1991 og er bygget af Bruno Christensen, Terkelsbøl.

Sognepræsten:
Annalise Bager, Longelsevej 5, Nr.Longelse, 5900 Rudkøbing, tlf. 62501069, fax 62501049
mail. anba@km.dk

træffetid på tlf. hverdage (undt.mandag) 9-10, torsdag desuden 17-18.
Træffes i øvrigt efter aftale.

Sekretæren:


Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932  Humble, tlf. 62561035

Menighedsrådet:
Formand:
Villy Christensen, Fuglsbøllevejen 13, Fuglsbølle, 5900  Rudkøbing, tlf.62514701

Fmd. kirke-og kirkegårdsudvalget:
Palle Kold Madsen,Spodsbjergvej 253, 5900 Rudkøbing, tlf. 62501743/27637743

Kirkeværge og medlem af aktivitetsudvalget:
Hanne Ellermann, Spodsbjergvej 151, Gl.Skrøbelev, 5900 Rudkøbing,tlf. 62511871

Valgt kasserer og kontaktperson:
Tom Andersen, Siø 14, 5900 Rudkøbing,  tlf. 63 350 310/ 40131033

Medl. af aktivitetsudvalget:
Helene Bonde Rasmussen,Torpevej 20 5900 Rudkøbing,     tlf. 62511498725774198

Næstformand og medl. af Kirke- og kirkegårdsudvalget samt aktivitetsudvalget:
Karen Nielsen, Spodsbjergvej 216, Spodsbjerg, 5900 Rudkøbing, tlf. 62502212

Kirke- og kirkegårdsudvalget samt aktivitetsudvalget:
Karin Nielsen, Torpevej 8, Torpe, 5900 Rudkøbing, tlf. 62512957

Fmd. præstegårdsudvalget:
Erik Rasmussen, Longelsevej 4, Longelse, 5900 Rudkøbing,  tlf. 62501854

Mdl. Præstegårdsudvalget:
Hans-Erik Jensen, Vindrosen 9, 5900 Rudkøbing, tlf. 62514295

Mdl. Præstegårdsudvalget:
Torben Christensen, Fuglsbølle Skovvej 3, 5900 Rudøbing, tlf. 62501398 / mobil 59501398

Kirkebetjeningen:
Graver:
Jytte Petersen, Pederstrupvej 21, 5900 Rudkøbing, tlf. 62501570/30527844

Organist:
Lone Nordal, Skebjergvej 18, 5953 Tranekær, tlf. 62502061

Kirkesanger:
Flemming Neperus, Nørrebro 79, 5900 Rudkøbing, tlf. 62515265/26994944