Longelse Kirke

www.midtogsydlangelandspastorater.dk,

 

Spodsbjergvej 271 - Nr. Longelse - 5900 Rudkøbing.

 

Kirkens åbningstider:    Dagligt kl. 08.00 - 17.00

Sognet:
Longelse sogn er et landsogn bestående af landsbyerne Sønder- og Nørre Longelse samt den lille fiskerby Spodsbjerg, der er sognets største samlede bebyggelse. Desuden ligger der gårde og huse spredt ud over sognet i Assemose, Barager og Næbbe, samt på Longelse Sønderskov. Sognet har en enkelt institution, døgninstitutionen Sundbrogård.
Der er 648 beboere i Logelse sogn.

Kirken:
Kirken som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland er en middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol, alterbord og altertavle er fra renæssancetiden. Altertavlen er meget spændende med figurer af forskellige dyder samt evangelisterne. Alterbordet er fra den sidste nadver. Orglet er fra 1989, bygget af Bruno Christensen, Terkelsbøl.

Sognepræsten:
Ann Kristine Højstrup Longelsevej 5, Nr.Longelse, 5900 Rudkøbing.
Tlf. 62501069, mobil; 51501069
mail. ankh@km.dk

Præst træffes efter aftale.

 

Menighedsrådet - adresser mv.

Menighedsrådsformand 
Karl Kristian Rasmussen, Godthåbsvænget 1, 5900 Rudkøbing
tlf.:  51 36 25 74
mail: karl.kristian@mail.dk
Menighedsrådets kasserer, underskriftsberettigede, kontaktperson i delt stilling og medlem af valgbestyrelsen
Hanne D. Andersen
tlf.: 40 29 20 19
mail: hannedortheandersen@gmail.com
Kontaktperson i delt stilling 
Ann Kirstine Højstrup
tlf.: 51 50 10 69
mail: ankh@km.dk
Medlem af præstegårdsudvalg og aktivitetsudvalg
Kennet Petersen tlf.: 30 69 58 69 r
rudkoebingmurerforretning@mail.dk
Medlem af kirkegårdsudvalg og aktivitetsudvalg
Merete Kruse
tlf.: 24 62 04 16
krusemerete@gmail.com
Kirkeværge, formand for præstegårdsudvalg og valgbestyrelsen
Klaus Egeberg, Spodsbjergvej 164, 5900 Rudkøbing
tlf.: 21 62 81 10
Formand for præstegårdsudvalg, medlem i valgbestyrelsen. Med i Lokalrådet
Erik Rasmussen, Longelsevej 4, Nr. Longelse, 5900 Rudkøbing
tlf. 23 83 77 33
mail: ingeogerik48@gmail.com
Medlem
Vibeke Bak Møller, Spodsbjergvej 212, 5900 Rudkøbing
tlf.: 51 50 09 43
Regnskabsfører
Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble
tlf.: 62 56 10 35 / 51 33 10 35
mail: doka@christoffersen.mail.dk 

 

Byggeudvalg Karl Kristian Rasmussen Godthåbsvænget 1 5900 Rudkøbing tlf.51362574 Mail.karl.kristian@mail.dk

Erik Rasmussen Longelsevej 4 5900 Rudkøbing tlf. 23837733 Mail. Ingeogerik48@gmail.com

Klaus Egeberg Spodsbjergvej 164 5900 Rudkøbing tlf. 21628110 Mail. klausegeberg@gmail.com

 Bygningskyndige Longelse kirke & præstegård H&M Larsen Tømmer Schnorsvej 47 5900 Rudkøbing tlf. 62512605 V/Peter Arne Petersen tlf. 23413638

Fuglsbølle & Skrøbelev kirker Murer Alf Jensen Ellehaven 16 5900 Rudkøbing tlf. 62514812 v/ Brian Christensen tlf. 20148983

 Graver Jeffrey Raymond Skovsbovej 20 tlf.29420305 Mail. Raymond-hovmand@mail.dk

Jens Nørgaard Fuglsbølle Skovvej 13. Tlf. 30524808 Mail

Kirketjener Christina Olsen Spodsbjergvej 239 tlf. 21748925