Longelse Kirke

Marianne l. Ring

www.longelsekirke.dk

Longelse kirke - Spodsbjergvej 271 - Nr. Longelse - 5900 Rudkøbing.

Kirkens åbningstider:    Dagligt kl. 08.00 - 17.00

Sognet:
Longelse sogn er et landsogn bestående af landsbyerne Sønder- og Nørre Longelse samt den lille fiskerby Spodsbjerg, der er sognets største samlede bebyggelse. Desuden ligger der gårde og huse spredt ud over sognet i Assemose, Barager og Næbbe, samt på Longelse Sønderskov. Sognet har en enkelt institution, døgninstitutionen Sundbrogård.
Der er 648 beboere i Logelse sogn.

Kirken:
Kirken som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland er en middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol, alterbord og altertavle er fra renæssancetiden. Altertavlen er meget spændende med figurer af forskellige dyder samt evangelisterne. Alterbordet er fra den sidste nadver. Orglet er fra 1989, bygget af Bruno Christensen, Terkelsbøl.

Sognepræsten:
Marianne Ring, Longelsevej 5, Nr.Longelse, 5900 Rudkøbing.
Tlf. 62501069
Fax. 62501049
mail. anba@km.dk

Træffes efter aftale.

 

 

 

Menighedsrådsformand

Karl Kristian Rasmussen, Spodsbjergvej 195, 5900 Rudkøbing
tlf.:  51362574
mail: karas@km.dk

 

Menighedsrådets sekretær, valgte kasserer, kontaktperson, repræsentant i Lokalrådet,  formand for valgbestyrelsen

Tom Andersen, Siø 14, 5900 Rudkøbing

tlf.: 63350310 / 40131033

mail: tomsieo14@yahoo.dk

 

Næstformand, underskriftsberettiget, medlem af kirke- og kirkegårdsudvalg, medlem af aktivitetsudvalget, repræsentant i Lokalrådet

Susana Christensen, Longelsevej 73 5900 Rudkøbing

tlf.: 65904443 / 28350779

mail: shaugaard@hotmail.com

Formand kirke- og kirkegårdsudvalg, medlem af præstegårdsudvalget, medlem af valgbestyrelsen

Nanna Borg Oldenbjerg, Skovsbovej 14, 5900 Rudkøbing

tlf. 61201006

mail: nanna@oldenbjerg.com

 

Kirkeværge og medlem af aktivitetsudvalget

Hanne Ellermann, Spodsbjergvej 151, 5900 Rudkøbing

tlf.: 62511871 / 30890811

mail: hanne-ellermann@hotmail.com

 

Formand for præstegårdsudvalget, medlem af aktivitetsudvalget

Klaus Egeberg, Spodsbjergvej 164 5900 Rudkøbing

tlf.: 21628110
mail: klausegeberg@gmail.com

 

Medlem af Kirke- og kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalget, valgbestyrelsen

Hans-Erik Jensen, Vindrosen 9, 5900 Rudkøbing

tlf.: 62514295 / 61382253

mail: vindrosen@kabelmail.dk

 

Regnskabsfører

Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble

tlf.: 62561035/51331035

mail: doka@christoffersen.mail.dk

 

Medarbejderrepræsentant

Charlotte Kihri Carstesen, Humblevej 24, 5900 Rudkøbing

Tlf.: 21 74 89 25  /  26 25 06 03

mail: ckic@km.dk

Kirkebetjeningen:
Graver:
Jeffrey Raymond, Skovbovej 20, 5900 Rudkøbing, tlf. 29420303 / 62502535

Gravermedhjælper:
Jens B. Nørgård, Fuglsbølle Skovvej 13, 5900 Rudkøbing, tlf. 30524808 / 35110490

Kirketjener:

Charlotte Kihri Carstesen, Humblevej 24, 5900 Rudkøbing

Tlf.: 21 74 89 25  /  26 25 06 03

mail: ckic@km.dk


Organist:
Lone Nordal, Skebjergvej 18, 5953 Tranekær, tlf. 62502061

Kirkesanger:
Flemming Neperus, Nørrebro 79, 5900 Rudkøbing, tlf. 62515265/26994944