Skrøbelev kirke

www.skroebelevkirke.dk

Skrøbelev kirke:  Skrøbelev Hedevej 6, Ny Skrøbelev, 5900 Rudkøbing
Kirkens åbningstider: dagligt  kl. 08.00 - 17.00

Sognet:
Skrøbelev sogn består af landsbyerne Gl.- og Ny Skrøbelev, samt områderne; Møllemose, Vindeltorp, Torpe, Kragholm og Godthåb. Sognet har flg. Institutioner:
Flexhuset - Skrøbelev skole, Skrøbelev Hus, Øhavets Efterskole samt Skrøbelev Centret "På Hjørnet".
Der er 620 beboere i Skrøbelev sogn.

Kirken:
Skrøbelev kirke er indviet til Skt. Nikolaus. De ældste dele menes at være fra slutningen af 1000-tallet, men er siden blevet ombygget i sengotisk tid. Fra romansk tid er der bevaret en række granitskulpturer, bl.a. et vikingeskib. I kirken finder vi en del 1400-tals kalkmalerier fra Træskomalerens værksted. Vi finder også her øens yngste kirkeskib, en kopi af Rudkøbing-skonnerten Agathe, som blev skænket til kirken i 1991 af Alfred Sørensen, Spodsbjerg.  Orglet er fra 1957 og er oprindelig bygget af orgelbygger Vilh. Hemmersam, København. Det er senere bygget om af Bruno Christensen, Terkelsbøl.

Sognepræsten:
Annalise Bager, Longelsevej 5, Nr.Longelse, 5900 Rudkøbing, tlf. 62501069, fax 62501049
mail.  anba@km.dk

træffetid på tlf. hverdage (undt.mandag) 9-10, torsdag desuden 17-18.
Træffes i øvrigt efter aftale.

Sekretæren:

Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932  Humble, tlf. 62561035

Menighedsrådet:
Formand:
Villy Christensen, Fuglsbøllevejen 13, Fuglsbølle, 5900  Rudkøbing, tlf.62514701

Fmd. kirke-og kirkegårdsudvalget:
Palle Kold Madsen,Spodsbjergvej 253, 5900 Rudkøbing, tlf. 62501743/27637743

Kirkeværge og medlem af aktivitetsudvalget:
Hanne Ellermann, Spodsbjergvej 151, Gl.Skrøbelev, 5900 Rudkøbing,tlf. 62511871

Valgt kasserer og kontaktperson:
Tom Andersen, Siø 14, 5900 Rudkøbing,  tlf. 63 350 310/ 40131033

Medl. af aktivitetsudvalget:
Helene Bonde Rasmussen,Torpevej 20 5900 Rudkøbing,     tlf. 62511498725774198

Næstformand og medl. af Kirke- og kirkegårdsudvalget samt aktivitetsudvalget:
Karen Nielsen, Spodsbjergvej 216, Spodsbjerg, 5900 Rudkøbing, tlf. 62502212

Kirke- og kirkegårdsudvalget samt aktivitetsudvalget:
Karin Nielsen, Torpevej 8, Torpe, 5900 Rudkøbing, tlf. 62512957

Fmd. præstegårdsudvalget:
Erik Rasmussen, Longelsevej 4, Longelse, 5900 Rudkøbing,  tlf. 62501854

Mdl. Præstegårdsudvalget:
Hans-Erik Jensen, Vindrosen 9, 5900 Rudkøbing, tlf. 62514295

Mdl. Præstegårdsudvalget:
Torben Christensen, Fuglsbølle Skovvej 3, 5900 Rudøbing, tlf. 62501398 / mobil 59501398

Kirkebetjeningen:
Graver:
Jeffrey Raymond , Skovsbovej 20, 5900 Rudkøbing, tlf. 62502535/29420305

Gravermedhjælper:
Jens B. Nørgård, Fuglsbølle Skovvej 13, 5900 Rudkøbing, tlf. 30524808 / 35110490

Kirketjener:
Tage Larsen, Spodsbjergvej 261,  5900 Rudkøbing, tlf. 62501669/21748025

Organist:
Lone Nordal, Skebjergvej 18, 5953 Tranekær, tlf. 62502061

Kirkesanger:
Flemming Neperus, Nørrebro 79, 5900 Rudkøbing, tlf. 62515265/26994944