Spodsbjergs historie 1964-2020

 

Spodsbjergs historie 1964-2020,
skrevet af tidligere købmand Tom Andersen:

1964 Jeg Og Min Familie Flytter Til Spodsbjerg

Spodsbjergs historie 1964-2020.

1964 jeg og min familie flytter til Spodsbjerg:

I Spodsbjerg var der 2 købmænd, købmand Ove Prydsgaard (fra 15/4 købmand Gunnar Andersen) og Helga købmand ved Badehotellet, Emmys brødudsalg og tilhørende lille café, hos Emmy købte man brød fra Bager Niels i Longelse, og hvem husker ikke Bager Niels kæmpestore sandkage…? Emmys mand Hans Mælkemand solgte mælk og mejeriprodukter (af hvilke han også kørte rundt på sin mælketur” med brød og mælk). Derudover var der en lille bager i en kort overgang, der derefter blev til Karins damefrisør salon og så Slagter Rodams slagterbutik. Ved Badehotellet var der også et Ishus, og på Færgegaarden er der et traktørsted og festlokale. Ingrid Fisker passede posthuset på Stationen og senere i et nybygget hus med tilhørende posthus og derfra solgte sønnen Søren også ugeblade. Foruden at Alan fra Jomsborg også cyklede rund med de faste bestillinger på ugeblade. Samt vognmand Brøndlund solgte gas og drev sin vognmandsforretning. Derudover Hartmanns cement støberi og murermestrene Hartvig Fabrisius, Jørgen Kieler og lidt senere Alf Jensen.

I 1965 etablerer købmand Gunnar Andersen et nyt ESSO benzinanlæg i haven til købmandsbutikken. På havnen er der 2 kiosker, den ene drevet af Margit Hartmann og den anden drevet af Karen og Aksel Skov, der senere overtages af Lis Jensen. Fisker familien Karl og Svend Petersen sælger fiskeudstyr og dieselolie fra deres hus på havnen.

På loftet ovenpå stationsbygningen har Nyborg lodserne et lille kontor, for drift af lodseriet.

I 1970’erne etablerede tømrer Knud Kristensen sig med tømrerværksted i Hartmanns cementstøberi. Emmy brødudsalg lukkede i starten af 1970’erne ligesom slagter Rodam lukkede i slutningen af 1970’erne. I 1973 opsætter købmand Gunnar Andersen en kiosk

på Færgegårdens Camping, der efterhånden er blevet udvidet betydeligt og traktørstedet oppe på Færgegården er lukket. Campingpladsen drives af Leif Andersen der også har et smedeværksted i den ene sidebygning.

Købmand Helga Hansen lukker og i 1976 åbner Longelse Brugs en filial, der dog kun har åbent fra marts til oktober, og butikken har derefter lukket.

I midten af 1970’erne bygger Storebælt Lodserne lodsstationens specielle bygning på havnen. Rudkøbing kommune viser interesse for Spodsbjerg og etablerer 8 nye byggegrunde på ”Fiskervænget”.

Købmand Gunnar og Ebba Andersen flytter fra den tidligere købmandsbutik ud i et nyt butikshus bygget i haven. Her udbydes nu samlet alle dagligvare funktioner. Købmand, med frisk bagerbrød, slagter kød, tipsforhandling (danske spil), salg af aviser og ugeblade, indlevering af vaske- og renseri tøj, håndkøb og udlevering af apotekervarer.

Ved indgangen til 1976-året genskabes den gamle Borgerforening med nye kræfter og der afholdes torskespisninger, fastelavns- og juletræsfester på Badehotellet, madkurvfester og den første havnefest på fiskerihavnen ser dagens lys. Hidtil har Longelse sportsforening afholdt ”Rødspættefesten” på for arealet ud mod stranden ved Færgegaarden og senere på arealet ved den gamle losseplads i Gl. Spodsbjerg.

I 1980’erne lukkes campingkiosken på Færgegårdens camping.

Maler Kaj Olesen starter som selvstændig, først fra hjemmet og senere flyttes virksomheden til Rudkøbing.

Den nye hovedvej er færdig sidst på året 1983, ligesom den nye færgehavn med cafeteria er klar til at åbne.

Kioskerne på havnen, sidst Margit Hartmanns er revet ned ved bygningen af den nye færgehavn. Cafeteriaet bliver i mange år fremover mange tur til Spodsbjerg til et særligt æriende både med dagens ret ”svinekam” eller ”kaffe med lagkage”, desværre lukker Scandlines cafeteriaet i starten af det nye årtusinde.

I 1984 til 1989 føres der politisk en kraftig debat om etablering af en lystbådehavn i Spodsbjerg.

I 1985 overtager købmand Tom og Ulla Andersen købmandsbutikken efter købmand Gunnar og Ebba Andersen. Et nyt og mere moderne DK-benzin anlæg etableres.

I 1990 startes en ny politisk debat om en ny lystbådehavn og købmand Tom og Ulla Andersen udbygger købmandsbutikken med et butikshus nummer 2.

Spodsbjerg Badehotel og Skibsbygger Tommy Clausen driver i disse år et formaliseret samarbejde med lystfiskeri fortrinsvis for tyske lystfiskere, også med samlede ”pakker” med overnatninger på Badehotellet og/eller sommerhuse, en fisketurisme der i 1970-1990’erne har stor betydning for Spodsbjerg. Ole Dehn har fra Tømrer Knud Kristensens værksted ombygget dette til en stor fiskeudstyrsbutik og bådudlejning fra havnen.

I 1993 indledes opførelsen af Spodsbjerg Turistbådehavn og indvielsen sker i juni 1994.

Spodsbjerg har hermed fået en altafgørende facilitet for fremadrettet udvikling i byen.

Spodsbjerg mister sin status som landsby i oktober 1996, da indbyggertallet falder til under 200!

Købmand Tom og Ulla Andersen udvider i 1997 endnu en gang butikken, denne gang med en mellembygning hvor Ulla Andersen etablerer en blomsterbutik.

Angelcentrum har bygget et nyt butikshus i byen og IBI ved Jørgen Due har etableret sig med bådudlejning. Lars Nielsen starter sit haveservice firma omkring årtusindeskiftet.

Endnu engang udvides og moderniseres i 1999 DK-benzinanlægget med ny kontomat og ny nedgravet tanke.

I slutningen af 2006 sælger købmand Tom og Ulla Andersen købmandsbutikken til Tullebølle brugsforening med overtagelse 7. januar 2007. Her laver Brugsen butikken om ved at holde lukket i næsten tre uger, for at åbne i konceptet ”Dagli’ Brugsen”, i første omgang med egen uddeler Henrik Andersen som leder. Omstændighederne gør at han flytter til butikken i Tullebølle og nu som uddeler i begge butikker.

Tankanlægget bygges om til OK-benzin.

Ole Dehn afhænder sin forretning til Mikael ”Fiskeri & Angel” og IBI Jørgen Dueafhænder sin bådudlejning til IBI-Bootsverleih ved Nikolaj Östa, der også åbner pølsevogn på Turistbådehavnen. Ligesom Færgegårdens Camping efter flere ejerskifter åbner en is- og grillbar.

Spodsbjerg udvikler sig i 2010’erne til et velbesøgt sommerhus og fisketurisme mekka, med mange udenlandske besøgende, og de 2 fiskeudstyrs butikker, Badehotellet med Biergarten og Halløj på Badehotellet. Færgegårdens Camping med feriehytter og grillbar og på havnen åbner fisker Klaus Nielsen ”Kutterfisk” med salg af friske fisk og røgvarer.

 Spodsbjerg Badehotel lukker ved udgangen af 2019 og er solgt på med henblik på renovering og genåbning, og ”Dagli’ Brugsen lukker ved udgangen af maj 2020 efter et dårligt forårssalg på grund af de manglende udenlandske turister der ikke kommer pga. de lukkede grænser og Corona-19 virus pandemien.

 Så hvad skal der nu ske i Spodsbjerg?

Den ene fiskeudstyrsbutik og Badehotellet og Brugsen er lukket, tilbage er der grillbaren og bådudlejningen, pølsevognen samt fiskebutikken ”Kutterfisk”.

Pludselig ser Spodsbjerg anderledes lukket og forladt ud, men forude venter måske nye muligheder der kan opstå og åbne?

Det at en landsby mister sin sidste dagligvarebutik er jo ikke noget nyt, eller særlig bemærkelses værdigt, men fordi Spodsbjerg har et potentiale i ny bosætning og fiske- og turist mekka der strækker sig mod øst, tæt på både skov, strand og ud til Langelandsbæltet både i sol og blæst, i med- som modgang. 

Tom Andersen, tidligere købmand kom til Spodsbjerg som 13-årig og flyttede i 2007.

 Koebmandsbutikken 1964

 Im001317

 2020 Artikel 2006