Lokalrådet

Lokalrådet for Spodsbjerg, Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev består af lokale foreninger,  Longelse Sportsforening, Spodsbjerg Borgerforening, Spodsbjerg Jagtforening, Tirsdagsklubben i Longelse samt Kirkerne i Longelse, Fuglsbølleog Skrøbelev med Menighedsrådet.

Lokalrådets Formand:
Mikael Petersen,

Sdr.Landevej 10 A,

5900  Rudkøbing,     

Tlf. 20 47 39 09,

mail: msv_72@outlook.dk

 

Lokalrådets funktion:

Ideen bag lokalrådet er, at det skal fungere som sparringspartner,iværksætter og koordinator for nogle af de opgaver, der står for atskulle løses i lokalområdet. Det sker gennem samarbejde med lokalområdets beboere, kommunens politikere og myndighederne.

Vores håb er, at vi på denne måde kan styrke vores lokale landsbysamfund og bevare og videreudvikle de institutioner, virksomheder og kulturelle tilbud, som området har at byde på.

Lokalrådets opgaver:
Lokalråds-samarbejdet har bl.a. udmøntet sig i gadebelysning såvel i Nr.Longelse som i GlSkrøbelev. Flere gange har vi været i problemstillinger omkring lokaltrafikken og flere kommunale sager. Kontakten til kommunalbestyrelsen og dens medlemmer, er obligatorisk også for drøftelse af forskellige sager.

Plan arbejdet i kommunalt regi, følger lokalrådet og ved udarbejdelse af kommuplaner og lokalplaner har vi deltaget ned høringssvar, stillet forslag og jævnligt stilles spørgsmål m.h.t. de politiske dagsordener.

Foreningernes arrangementer koordineres i kalenderen, så man i videst mulig omfang undgår at lægge aktiviteter og arrangementer på de samme tidspunkter.

2 gange om året går alle de implicerede parter sammen og holder fest for områdets børn og voksne - dels med julefesten anden adventsdag og dels med fastelavnsfesten på fastelavnssøndag.

Lokalrådets historie:
Lokalrådet blev oprettet i eftersommeren 1996. Årsagen var den bebuede nedlæggelse af Skrøbelev Plejehjem samt de politiske diskussioner om skolestrukturen. Tanken lå nær for foreninger og institutioner om at gå sammen og kæmpe for lokalområdet.

Tiden har vist, at det gør en forskel, politikerne kan ikke se bort fra, at vi er her.  Vi er helt naturligt blevet høringspartnere i forskellige spørgsmål, vedrørende lokalområdet, ligesom vi har været igangsættere for forskellige tiltag i lokalområdet, blandt også denne hjemmeside. 

Udviklingen har så over tiden, givet os den udfordring, at leve op til, fortsætte og skabe former for samarbejde, først med kommunesammenlægningen; og siden nedlæggelsen af vor lokale skole og daginstitution. For lokalrådet, foreningerne og lokalområdets aktiviteter, har det været et smerteligt tab, at skolen ikke er mere.Lokalrådet vil søge at medvirke til nye former for samarbejde, fortsættelse og ikke mindstudvikling.

Lokalrådets kontaktpersoner:

Spodsbjerg Borgerforening: 
Arne Rødsgaard
Rævegade 12, Spodsbjerg
mobil 24249390
mail: rav@dlgtele.dk

Hjemmesiden:
Tom Andersen
Siø 14, 5900 Rudkøbing
mobil 40131033
mail: tomsieo14@yahoo.dk

Kirkerne v/sognepræst:
Sognepræst Ann Kirstine Højstrup,
Longelse præstegård, 
Longelsevej 5, Longelse,
5900 Rudkøbing.

Tlf. 62 50 10 69,

mobil : 51 50 10 69.

Mail: ankh@km.dk

Erik Rasmussen,

Longelsevej 4,

5900 Rudkøbing,

tlf. 23837733

Mail. Ingeogerik48@gmail.com

 

Longelse Sportsforening:  
Mikael Petersen,
Sdr.Landevej 10 A, 
5900  Rudkøbing,  
Tlf. 20 47 39 09, 

mail: msv_72@outlook.dk

 

Spodsbjerg Jagtforening

Torben Skov Jensen

Longelsevej 25, 5900 Rudkøbing

Tlf.40154923

Mail: torbensjensen@outlook.dk