Aflysninger i Longelse, Skrøbelev og Fuglsbølle Sogne

13. april 2020

Kære alle i Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev Sogne.

Også hos os må vi tage truslen fra Corona-virussen alvorligt. Derfor vil der være ændringer i vores måde at være kirke på:

Gudstjenester

aflyses. Både i kirken og på plejehjem.

Dåb, vielser og konfirmationer

gennemføres; andet tidspunkt end aftalt kan komme på tale ligesom antallet af deltagere må begrænses.

Begravelser

gennemføres, men med begrænset deltager- antal. Folk skal kunne sidde på bænkene uden at røre hinanden.

Konfirmandforberedelse

aflyses foreløbig i uge 12 og 13.

 Børneklub

aflyses foreløbig i uge 12 og 13.

 Kunst-foredraget

I Præstegården fredag d.13.marts aflyses.

 Konfirmandforældreaften

d. 18. marts aflyses.

 Koncerten

med Salos-koret i Skrøbelev Kirke d. 19. marts aflyses.

 Kultur-turen

lørdag d. 21. marts aflyses.

 Aftengudstjenesten

i Skøbelev Kirke d. 22. marts med den Ny Bibel-oversættelse og panel-debat samt traktement aflyses.

 Film og Fællesspisning

torsdag d. 26. marts i Præstegården aflyses.

 Generelt:

Præsten hilser ikke med håndtryk eller kram. I andres opfordres til det samme! Håndsprit forefindes i våbenhuset og bruges inden den kirkelige handling. Skal man hoste eller rømme sig, skjuler man munden i armen.

 Følg med på Hjemmesiden, som vi opdaterer når der er nyt fra Biskopperne og Regeringen.

Og lad os så glæde os over at det er muligt at passe på hinanden! Vi kan ringe sammen, vi kan ses under begrænsede former. Har nogen brug for samtale er jeres præst stadig til rådighed.
Ring til mig, og vi finder ud af noget.

Bedste hilsner Marianne Ring, 25 72 20 50, og Menighedsrådet i vore sogne.