Aktiviteter i vore kirker 2023

30. november 2023

Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev Pastorat

Aktiviteter i vore kirker  2023:

Sangeftermiddage I efteråret fortsætter vi med at øve salmer, både nye og gamle, der skal synges i pastoratets kirker. Som altid mødes vi 14.30-16.00 i konfirmandstuen i Longelse præstegård. Vi starter med kaffe og kage, og mulighed for at tale lidt sammen. Herefter øver vi salmer. Arrangementet er gratis og alle er velkomne. Vi mødes følgende dage: 10. oktober 14. november

 

Konfirmandundervisning 2023/2024 Kære kommende konfirmander og forældre I uge 37 bliver der sendt brev ud til de børn der er bosat i Longelse-FuglsbølleSkrøbelev, og som er medlem af folkekirken (dvs. døbte) omkring konfirmandundervisning.

 

Allehelgens søndag den 5. november er det Allehelgens søndag. Dagen, hvor vi i kirken mindes vores døde. Hvor der sættes ord på den sorg og det savn, vi sidder tilbage med. Hvor vi trods alt det svære også taler om tro, håb og kærlighed. Ved gudstjenesterne læses navnene op på dem, som vi i sognene har mistet siden sidste år. Efter gudstjenesten kan man få udleveret et lys i våbenhuset, som man kan sætte på kirkegården. Der er gudstjeneste i alle tre kirker: Fuglsbølle kirke kl. 15.00 Longelse kirke kl. 17.00 Skrøbelev kirke kl. 19.00.

 

Meditationsgudstjenester Væk fra hverdagens stress... At kunne nde tid til stilhed og ro, når alverdens ting kæmper om vores opmærksomhed, er ikke nogen selvfølge og kan for mange af os være lidt af en udfordring. Vi har dog brug for øjeblikke i vores liv, hvor vi kan stoppe op, puste ud, gå ned i gear, se hinanden i øjnene, ånde fred og måske mærke Guds nærvær. Meditation er en af kirkens gamle erfaringstraditioner der ligner nutidige ord som ’fordybelse’, ’ro’ og ’mindfulness. Musikken fører os ind i stilheden, hvor der er rum til at høre Gud tale og lade sig udfordre eller opbygge til de kommende dages opgaver. For dem, der måske er uvant med disse gamle former for kristen bøn, vil der hver gang gives en kort indledning som støtte til at føle sig hjemme i stilheden. For andre vil dette give tid til at falde til ro, fordi vi alle sammen er nybegyndere, hver gang vi sætter os til at meditere. Meditationsgudstjenesten er først og fremmest en stille gudstjeneste. Vi lytter til smuk musik, synger enkelte salmer. Vi læser i Bibelen og hører refleksioner over livet af forskellig slags. Alle er velkomne. Vi mødes: 21. september kl. 19.30 i Longelse kirke 25. oktober kl. 19.30 i Fuglsbølle kirke 23. november kl. 19.30 i Skrøbelev kirke.

 

Menighedsrådsmøder Møderne er åbne for alle. Kom gerne og se hvad vi arbejder med. Vi har møder følgende dage kl. 18.30 i konfirmandstuen: 24. oktober 21. november.

 

Fællesspisning med foredrag Velkommen i konfirmandstuen i Longelse præstegård til fællesspisning med foredrag. Her nyder vi en god middag sammen, og efterfølgende vil der være et foredrag. Prisen er 150 kr. inkl. Foredrag, mad og 1 drikkevare. Tilmelding skal ske en uge før arrangementet til ankh@ km.dk eller på 51501069 
28. november 17.30-20: Foredrag ved sognepræst Torben Poulsen, som kommer og fortæller om humor i Bibelen. Når folk tænker på Biblen, så er vittigheder og humor nok ikke det første, de tænker på. Men der er vittigheder og især masser af humor i Bibelen.