Det sker i Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev kirker

6. februar 2021

Det sker i Longelse – Fuglsbølle – Skrøbelev sogne:

Onsdag d. 2. december kl. 14.30 i Præstegården:

Adventsmøde med organist og sanger

Fredag d. 4. december kl. 15 -16: Ny børneklub

Søndag d. 13. december,

3. s. i advent, kl. 11.15 i Skrøbelev:

Konfirmanderne går Lucia under gudstjenesten

 

Juleaften og Lillejuleaften:

Tilmelding til julegudstjenesterne

til Hanne, man-tors. kl. 16-18, på mobil 40292019.
Vi kan være ca 40 til hver gudstjeneste.

 

Torsdag d. 31. december,

Nytårsgudstjeneste kl. 15.30 i Longelse kirke

 

Fredag 8. januar kl. 15 -16: Ny børneklub

 

Onsdag d. 27. janauar kl. 14.30:

Mysteriet om de fire symbolske dyr, vi ser overalt i kirken. Foredrag ved sognepræsten, kaffe og kage

 

Torsdag d. 4. februar kl. 19.30 i Skrøbelev: Kyndelmisse; konfirmanderne står for gudstjenesten.

Kom og oplev en time i kirken sammen med vore unge.

 

Fredag 5. februar: kl. 15 -16: Ny børneklub