Generalforsamling i Spodsbjerg Jagtforening 2023

18. marts 2023

Spodsbjerg Jagtforening afholder sin ordinære generalforsamling den 18. marts i Selskabslokalerne i Strandgade, 5900 Rudkøbing.