Kyndelmisse i Skrøbelev kirke og Skrøbelev Gods

2. februar 2020

Kyndelmisse
Søndag d. 2. februar kl. 17, Aftengudstjeneste med middag på Skrøbelev Gods

Denne særlige dag i vinteren hvor vi er halvvejs –halvvejs gennem

spisekammeret, halvvejs gennem vinteren. Den gamle tradition er

kendt i sange som Sneflokke kommer vrimlende, og Det er hvidt herude,

og vi holder lysmesse i Skrøbelev, synger og mærker roen, tænder lys

og føler fællesskabet. Efter gudstjenesten går vi over på Skrøbelev Gods
og spiser middag i Riddersalen.

I år er prisen er forhandlet MED et glas vin! Kr. 195, inkl. et glas vin
eller kr. 150, uden vin.
Tilmelding senest lørdag d. 25. januar til Marianne præst, 2572 2050