Lokalrådets ophør?

8. september 2022

Skal lokalrådet opløses?

Til alle medlemmer af Lokalrådet for L-S-F-S. vil mødet som var aftalt den 15-08-2022 ikke blive afholdt. Jeg vil i stedet for indkalde alle repræsentanter fra foreningerne til et fælles møde den 08-09-2022 I Longelse Beboerhus KL 19,00 til en drøftelse om man fortsat skal have et Lokalråd eller om det skal nedlægges.

Lokalrådet som det er i dag det ikke en forening med en generalforsamling men virker som en

koordinator for foreningerne til igangsætning for ide og samarbejde

Der for kan man nedlægge den på det her møde uden noget problem.

Er der så nogen der ønsker et nyt lokalråd, kan man indkalde til et borgermøde og af den vej stifte et nyt Lokalråd med eller uden om foreningerne. Jeg ser gerne foreningerne er repræsenteret.

Venlig Hilsen Niels Petersen Formand for Lokalrådet.

 

MEN NU SER DET UD TIL AT SKULLE SLUTTE ?

Lad os håbe at de lokale foreninger vil bevare et samarbejde der frugtbart siden 1996 har arbejdet for lokalområdet og de lokale foreninger.

Måske skulle der nye kræfter til?

Tom Andersen, Webmaster

 

Lokalrådet for Spodsbjerg, Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev består af lokale foreninger, Longelse Sportsforening, Spodsbjerg Borgerforening, Spodsbjerg Jagtforening, Tirsdagsklubben i Longelse samt Kirkerne i Longelse, Fuglsbølle og Skrøbelev med Menighedsrådet.

Lokalrådets Formand:

Niels Petersen, Godthåbsvej 10, 5900 Rudkøbing

Tlf. 62501443, mobil 23816856, mail: nmp_48@yahoo.dk

Lokalrådets funktion:

Ideen bag lokalrådet er, at det skal fungere som sparringspartner, iværksætter og koordinator for nogle af de opgaver, der står for at skulle løses i lokalområdet.

Det sker gennem samarbejde med lokalområdets beboere, kommunens politikere og myndighederne.

Vores håb er, at vi på denne måde kan styrke vores lokale landsbysamfund og bevare og videreudvikle de institutioner, virksomheder og kulturelle tilbud, som området har at byde på.

Lokalrådets opgaver:

Lokalråds-samarbejdet har bl.a. udmøntet sig i gadebelysning såvel i Nr. Longelse som i Gl. Skrøbelev. Flere gange har vi været i problemstillinger omkring lokaltrafikken og flextrafik i lokalområdet og flere kommunale sager. Kontakten til kommunalbestyrelsen og dens medlemmer, er obligatorisk også for drøftelse af forskellige sager.

Planarbejdet i kommunalt regi, følger lokalrådet og ved udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner har vi deltaget ned høringssvar, stillet forslag og jævnligt stilles spørgsmål m.h.t. de politiske dagsordener.

Foreningernes arrangementer koordineres i kalenderen, så man i videst muligt omfang undgår at lægge aktiviteter og arrangementer på de samme tidspunkter.

2 gange om året går alle de implicerede parter sammen og holder fest for områdets børn og voksne - dels med julefesten anden adventsdag og dels med fastelavnsfesten på fastelavnssøndag.

Lokalrådets historie:

Lokalrådet blev oprettet i eftersommeren 1996. Årsagen var den bebudede nedlæggelse af Skrøbelev Plejehjem samt de politiske diskussioner om skolestrukturen. Tanken lå nær for foreninger og institutioner om at gå sammen og kæmpe for lokalområdet.

Tiden har vist, at det gør en forskel, politikerne kan ikke se bort fra, at vi er her. Vi er helt naturligt blevet høringspartnere i forskellige spørgsmål, vedrørende lokalområdet, ligesom vi har været igangsættere for forskellige tiltag i lokalområdet, blandt også denne hjemmeside.