Ordinær generalforsamling i Longelse Sportsforening

23. februar 2023

Ordinær generalforsamling i Longelse Sportsforening

der afholdes den 23. februar kl. 19.00 i Beboer-/klubhuset i Longelse.
Kom og vær med til at støtte op om en lille klub i lokalsamfundet.
Logo Sportsforeningen 2