Beboerhuset i Longelse

Longelse Klub og Beboerhus 
Longelsevej 10 A
5900 Rudkøbing

Tlf.: 62 50 20 17

Beboerhuset blev i 1980 opført ved frivilliges arbejdsindsats med 500.000 kommunale kr. i tilskud.

Beboerhuset ejes og drives i et samarbejde mellem Longelse Beboerforening og Longelse Sportsforening.

Huset rummer også klubfaciliateter til sportsforeningen, derudover har Longelse Skole indtil 2010 kunne bruge huset ind i mellem. Tirsdagsklubben, der hører sammen med beboerforeningen, har hver 14. dag deres tirsdagsaktiviter om eftermiddagen. Sportsforeningen holder ligeledes hver 14. dag, deres faste tirsdags bankospil i huset. Efter at skolen er lukket, har lokalrådet de fælles jule- og fastelavnarrangementer i huset og øvrige arrangementer.

Udlejning af beboerhuset:

Udlejning kan ske ved henvendelse til
Niels Pedersen Tlf. 23816856.

Hver sommer 3. søndag i juli, afholdes der loppemarked, til fordel for drift af beboerhuset.
Effekter til loppemarkedet indsamles året rundt, ved kontakt til foreningerne:
Mikael Petersen, tlf. 20 47 39 09