Longelse Kirke

Longelse Kirke
v/ Præst: Ann Kirstine Højstrup  
Spodsbjergvej 271, Nr.Longelse
5900 Rudkøbing

Tlf.: 62 50 10 69

Mobil 51501069

e-mail:   ankh@km.dk

www.longelsekirke.dk


Longelse kirke er en middelalderkirke, bestående af et romansk skib og et sengotisk langhuskor. Tårnet er i vest, våbenhuset i syd og sakristiet i nord. Kirken har plads til 200 kirkegængere.

Prædikestol, alterbord og altertavle er fra renæssancetiden.

Altertavlen er meget spændende med figurer af forskellige dyder samt evangelisterne.

Alterbordet er fra 1588 og viser billedfelter med Jesu dåb, korsfæstelsen og den sidste nadver.

Prædikestolen har billedfelter med de 4 evangelister. I våbenhusets NØ-hjørne ses en gammel billedkvadre med en korsbærende mand. Kirkeskibet Ingeborg er en model af Fregatten Jylland.

2 1400-tals viekors i koret er blevet restauret i efteråret 2009, og står nu smukt og minder om dengang kirkens sengotiske kor blev indviet.

Orglet har 2 manualer og 12 stemmer. Det er bygget i 1989 hos orgelbygger Bruno Christensen, Terkelsbøl.

Kirken som er højt placeret på den gamle Spodsbjergvej mellem Rudkøbing og Spodsbjerg med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland.

Kirken er åben dagligt kl. 8.00-17.00.