Skrøbelev kirke

Skrøbelev Kirke
v/Anna-lise Bager
Skrøbelev Hedevej 6, Ny Skrøbelev
5900 Rudkøbing

Tlf.: 62 50 10 69

e-mail: anba@km.dk

http://www.longelsekirke.dk/information/skroebelev-kirke.aspx

Skrøbelev kirke er indviet til Skt. Nikolaus. Kirken har plads til 200 kirkegængere.

De ældste dele menes at være fra slutningen af 1000-tallet, men er siden i sengotisk tid blevet ombygget.
Fra romansk tid er der på kirkens sydvæg bevaret en række granitskulpturer, bl.a. et vikingeskib. 
 
I kirken finder vi en del 1400-tals kalkmalerier fra Træskomalerens værksted.

Vi finder også her øens yngste kirkeskib, en kopi af Rudkøbing-skonnerten Agathe, som blev skænket til kirken i 1991 af Alfred Sørensen, Spodsbjerg.

Kirken gennemgik en større renovering i 1957 (bemærk billeder/tegninger i våbenhuset).

Fra denne renovering stammer bl.a. kirkens altertavle, som er formet omkring et billede fra en ældre altertavle fra 1590. Billedet er sat ind i en egetræsramme og forestiller Golgata scenen med Jesus og røverne på korset. Sidefløjene er skåret i eg og belagt med bladguld. Den nordlige fløj viser englen i færd med at fjerne gravstenen påskemorgen. Den sydlige fløj viser Jesu himmelfart. Selve alterbordet er en muret sokkel, hvorpå der er anbragt en stor Ølandssten.

Døbefonten er hugget i granit. Der er indlagt et messingfad med ordene: Lader de små børn komme til mig. Hindrer dem ikke, thi for saadanne ere Guds rige. En dåbskande i messing pryder fadet.
 
Orglet er fra 1957 og er oprindelig bygget af orgelbygger Vilh. Hemmersam, København. Det er senere bygget om af orgelbygger Bruno Christensen, Terkelsbøl.

Kirken er åben dagligt kl. 8.00-17.00.

 

This full lace wigs is EVERYTHING! I have had it for over a month now and it is still gorgeous, does not tangle hardly at all, is shiny, does shed, and is natural looking. I plucked the parting human hair extensions looks amazing. I have several wigs and this is the only one I wear in public without a hat on. I have paid over hair extensions uk had very little lustre, and was one giant waste of money. I have purchased multiple lace wigs both synthetic and real priced high and low and full lace wigs of them even come close to this one.