Spodsbjerg Borgerforening

Spodsbjerg Borgerforening
Formand:
Arne Rødsgaard, Rævegade 12, Spodsbjerg, 5900 Rudkøbing,
Tlf.24249390, mail: rav@dlgtele.dk

Foreningens formål:
Foreningens formål er, at fremme fællesskabet mellem byen og Spodsbjergs bosiddende borgere, at være talerør for disse, overfor offentlige myndigheder, og at fremme bysamfundets naturlige muligheder for turisme.

Foreningens historie:
Foreningen blev stiftet den 18. oktober 1914, og fungerede indtil 2. okt.1915, hvorefter den lå hen i krigsårene indtil 1921, hvor den var aktiv indtil 1939. I 1946 genstartes foreningen på ny med børnemaskerade, herefter kommer nogle aktive år baller, juletræ, karneval og dillitantforestillinger og meget andet.
I løbet af 60'erne taber foreningen sin aktivitet.
Den 25. januar 1976 genoplives Borgerforeningen på ny. Fra 1977 og de følgende mange år, blev foreningen kendt for sin Havnefest i Spodsbjerg, men desværre fulgte indtægterne ikke med omkostningerne, og Havnefesten i Spodsbjerg lå i dvale fra 1999 indtil 2007.

Igennem to årtider fulgte en lang række arrangementer gadefester, madkurvfester, torskespisninger, karneval og tøndeslagninger både for børn og voksne. Julearrangementer og juletræ og meget mere. En særlig aktivitet igennem flere år var Spodsbjerg Revyen, hvor lokale kræfter stod på de skrå brædder, det blev da også til en deltagelse i Revyernes revy i Radio Fyn.

Spodsbjerg afholdt bankospil på Hotellet i rigtig mange år, men en svigtende tilslutning har medført indstilling af denne aktivitet.
 
Spodsbjerg Borgerforening har også brugt sit "talerør" overfor offentlige myndigheder; en debat og følgende tilretning af hovedlandevejen, en flerårig aktiv deltagelse i Kommuneplanarbejdet, samarbejde med Kommunen, og ved årtusindskiftet en aktiv indsats for Spodsbjerg-områdets visioner og udvikling, dette resulterede i udarbejdelsen af et oplæg "Spodsbjerg lægger ud." og et visionoplæg i samarbejde med Land+.

Spodsbjerg Borgerforening deltager aktivt i Lokalråds-samarbejdet, hvor man nu i et større samarbejde, arrangerer karneval, tøndeslagning og julefester.

I 1994, indviede man byens flagallé, der strækker sig gennem hele byen, og rejses hvert år til særlige anledninger og altid på konfirmations-søndage, mor's dag og grundlovsdag.

Spodsbjerg Borgerforening har de senere år taget en ny tradition op, hvor børnene fremstiller påskeæg og samles om påskelege i påsken sammen med "påskeharen".
Spodsbjerg Borgerforening arrangerer Havnefesten i Spodsbjerg - første weekend i juli.

Generalforsamling:
Foreningen afholder sin årlige generalforsamling i marts måned.

Udlejning af borde og stole sker til foreningens medlemmer, henvendelse til Jens Hansen,  mobil 24640792;
mail: jh.skebjerg@gmail.com

Bestyrelsen:

Bestyrelsen:
Formand:
Arne Rødsgaard, Rævegade 12, Spodsbjerg, 5900 Rudkøbing, Tlf.24249390
mail: rav@dlgtele.dk

Næstformand Lars Kruse, Klintevej 3, Spodsbjerg, 5900 Rudkøbing; tlf. 21249345, mail: lars.kruse@wilsontool.eu.com

Kasserer / økonomi: Knud Erik Møller, Spodsbjergvej 212, Spodsbjerg, 5900 Rudkøbing, mobil 51500944; mail: kemmoller@gmail.com

Øvrige bestyrelse:  Torben Skov Jensen, Longelsevej 25, Nr.Longelse, 5900 Rudkøbing; Tlf. 40154923, mail: torbensjensen@outlook.dk

Bjarne Pedersen, Spodsbjergvej 222, Spodsbjerg, 5900 Rudkøbing

Anette Zawada, Pederstrupvej  18, Spodsbjerg, 5900 Rudkøbing, tlf. 30330663

Kurt Madsen, Hugpiben 9, 5900 Rudkøbing tlf. 40162714, mail: kurt.madsen@5900.dk

Jonna Hansen, supleant

Anna Elnegård supleant

Thomas Rheinhardt, forenings revisor

Flagansvarlig & udlejning: Lars Nielsen, Pederstrupvej 39, 5900 Rudkøbing, tlf. 24437082