Spodsbjerg Jagtforening

Spodsbjerg Jagtforening

www.spodsbjergjagtforening.dk  

Formand: Torben Skov Jensen Tlf.40154923 Mail: torbensjensen@get2net.dk

Næstformand og kasserer Johnny Sander Tlf. 23254269   Mail: vulcan@live.dk

Sekretær Hans Chr. Rasmussen Tlf. 20258997

Bestyrelsesmedlem Søren Henriksen Tlf.22732170
  og Preben Christensen, Tullebølle

Det stiftende møde: Lørdag   d. 26-02-2011 var der indkaldt til møde for at drøfte om der var behov for at   lave en Jagtforening, vis primære opgave var at samle Jægerne på Langeland og   de eksisterende Jagtforeninger i samarbejdet om styrkelse af interesser for   Jagt, Udsætning, Vildtpleje samt samarbejdet men JKF og Danmarks Jægerforbund

Torben Skov Jensenbød de 22 fremmødte personer velkommen, og startede med at fremhæve   at det ikke var for at skade andre foreninger, men udelukkende var for at   styrke samarbejdet med JKF. Efter denne korte start bød Torben velkommen til Hovedbestyrelsesmedlem   Kaj Refslund. Denne gennemgik vigtigheden af at vi var samlet for at styrke   Jægernes interesser og samarbejdet med JKF, hvis forsamlingen ikke var enig i   dette mente Kaj ikke der var grundlag for en nyforening. Der blev fra de   fremmødte givet tilslutning til at det var derfor man var samlet.

2023 Spodsbjerg Jagtforening Kalender 2